🌰 LENPLAY 🍁 ดูดวง โหราศาสตร์ ทำนายความรัก ทำนายฝัน 🖼 แบบทดสอบความรู้ 😀 เฉลยการบ้าน

การหาเส้นรอบวงกลม


ใส่ตัวเลขรัศมีของวงกลม หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง อย่างใดอย่างหนึ่ง ความยาวรัศมีของวงกลม:
ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม:

การแปลง เลขฐานสิบสอง ฐานสิบ
การแปลง เลขฐานห้า ฐานสิบ
การเปรียบเทียบสองจำนวน มากกว่า น้อยกว่า
การแปลง เลขฐานสอง ฐานสิบ
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน แบบส่วนเท่ากัน และไม่เท่ากัน
การวาดกราฟสมการ2ตัวแปร $sm1 กับ $sm2 หาค่าจุตตัดของสมการสองตัวแปร
การหาค่าสมการพื้นฐาน
การหาค่าสูตรของมุมต่างๆ Sin Cos Tan ตรีโกณมิติ
การหาค่าเลขยกกำลัง '.$a.' ยกกำลัง '.$b.'เลขยกกำลัง
การแยกตัวประกอบ และหาค่า ครน. และ หรม.
การหาค่าอัตราส่วน ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ ของ
การประมาณค่าตัวเลข หลัก ตัวช่วยแปลงค่าประมาณ ตัวเลข หลักสิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน
การเรียงลำดับค่ามากที่สุด ไปหาน้อยสุด และ น้อยที่สุด ไปหามากสุด ของตัวเลข
การเปรียบเทียบสองจำนวน มากกว่า น้อยกว่า
การแปลงหน่วยความจุ ปริมาตร การตวง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ซีซี
การแปลงหน่วยเวลา วินาที นาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี
การแปลงหน่วยวัด ความยาว มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร
การแปลงหน่วยวัด น้ำหนัก
การแปลงทศนิยม ให้เป็นเศษส่วน
การแปลงเศษส่วน เป็นจุดทศนิยม
การหาพื้นที่พีระมิดฐาน
การหาพื้นที่ทรงกลม
การหาปริมาตรทรงกลม
การหาปริมาตรทรงกระบอก
การหาปริมาตรของกรวย
การหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยม
การหาปริมาตรของพีระมิดฐาน
การหาเส้นรอบวงกลม
การหาความยาวเส้นรอบวงของสี่เหลี่ยม ที่มีด้านกว้าง และด้านยาว
การหาจำนวนเฉพาะ ตั้งแต่ 2 - 100000 แบบทดสอบการหาค่าจากสมการ โจทย์สมการ
แบบทดสอบการหาอัตรส่วนร้อยละ โจทย์การคิดเปอร์เซ็นต์ %
แบบทดสอบ โจทย์ปัญหา เส้นรอบวง สี่เหลี่ยม วงกลม
แบบทดสอบ เกี่ยวกับระยะทาง ความยาว มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร
แบบทดสอบ เกี่ยวกับระยะเวลา วินาที นาที ชั่วโมง วัน
แบบทดสอบเลขยกกำลัง
แบบทดสอบการหาปริมาตร
แบบทดสอบการหาพื้นที่
แบบทดสอบ การหารเศษส่วน
แบบทดสอบ การคูณเศษส่วน
แบบทดสอบ การบวกเศษส่วน
แบบทดสอบ การลบเศษส่วน
แบบทดสอบการหา หรม (หารร่วมมาก)
แบบทดสอบการหา ครน (คูณร่วมน้อย)
แบบทดสอบการบวกเลข
แบบทดสอบการลบเลข 
แบบทดสอบการหารตัวเลข แบบไม่มีเศษ
แบบทดสอบการหารตัวเลข
แบบทดสอบการคูณเลข
แบบทดสอบการ บวก ลบ คูณ หาร จุดทศนิยม

---- แชร์สิ่งนี้ ให้เพื่อนๆเห็นบ้าง คลิกปุ่มเพื่อแชร์จ้า --
ดูดวงไพ่ยิปซีดวงประจำวันตามราศีเกิดทำนายความรักจากวันเกิดดวงประจำวันตามวันเกิดทำนายนิสัยความรักจากชื่อทำนายนิสัยความรักจากวันเกิด ดูดวงไพ่ประจำตัวทำนายความรักจากเบอร์โทรศัพท์ ดวงประจำวันตามปีเกิดดูดวงไพ่ ทำนาย3 วันข้างหน้า ดวงสมพงษ์นาคคู่ทำนายเนื้อคู้จากชื่อ ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ทำนาย7 วันข้างหน้าเสี่ยงเซียมซีสองสำนักทำนายเนื้อคู่จากเบอร์โทรทำนายนิสัยความรักจากเบอร์โทร ดูดวงความรัก ช้างสมพงษ์ดูดวงกราฟชีวิตทำนายความรักจากชื่อ

หมวดหมู่แบบทดสอบ

แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ประถมศึกษา ออนไลน์
แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์
แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 2 ออนไลน์
แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 3 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 4 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิชาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ความรู้อาเซียน ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์ความรู้ทั่วไป อาเซียน ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์อาเซียน การเดินทาง ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์อาเซียน สกุลเงิน ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์อาเซียน สิ่งของอำนวยความสะดวก ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์อาเซียน การซื้อขาย ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์อาเซียน การนับเลข ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์อาเซียน อาหาร ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์อาเซียน คำทักทาย ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์พื้นฐาน ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คำศัพท์ความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบ กพ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ราชการ ครู อบต ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ กีฬา ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ เตรียมเข้า ม.4 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ภาษาไทย ม.4 ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ กฎหมาย ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ความรู้รอบตัว ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ งานปูน ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ งานประดิษฐ์ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ซอฟแวร์ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ดนตรีสากล ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ นิทานพื้นฐาน ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ บัญชีเบื้องต้น ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ใบขับขี่ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ทวีปอเมริกาใต้ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ทวีปอเมริกาเหนือ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ นาฏศิลป์ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ภาษาซี ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ สำนวนไทย ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ม.ปลาย ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ทวีปยุโรป ออนไลน์ แบบทดสอบ ข้อสอบ ศิลปะ ออนไลน์
การแปลง เลขฐานสิบสอง ฐานสิบ
การแปลง เลขฐานห้า ฐานสิบ
การเปรียบเทียบสองจำนวน มากกว่า น้อยกว่า
การแปลง เลขฐานสอง ฐานสิบ
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน แบบส่วนเท่ากัน และไม่เท่ากัน
การวาดกราฟสมการ2ตัวแปร $sm1 กับ $sm2 หาค่าจุตตัดของสมการสองตัวแปร
การหาค่าสมการพื้นฐาน
การหาค่าสูตรของมุมต่างๆ Sin Cos Tan ตรีโกณมิติ
การหาค่าเลขยกกำลัง '.$a.' ยกกำลัง '.$b.'เลขยกกำลัง
การแยกตัวประกอบ และหาค่า ครน. และ หรม.
การหาค่าอัตราส่วน ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ ของ
การประมาณค่าตัวเลข หลัก ตัวช่วยแปลงค่าประมาณ ตัวเลข หลักสิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน
การเรียงลำดับค่ามากที่สุด ไปหาน้อยสุด และ น้อยที่สุด ไปหามากสุด ของตัวเลข
การเปรียบเทียบสองจำนวน มากกว่า น้อยกว่า
การแปลงหน่วยความจุ ปริมาตร การตวง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ซีซี
การแปลงหน่วยเวลา วินาที นาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี
การแปลงหน่วยวัด ความยาว มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร
การแปลงหน่วยวัด น้ำหนัก
การแปลงทศนิยม ให้เป็นเศษส่วน
การแปลงเศษส่วน เป็นจุดทศนิยม
การหาพื้นที่พีระมิดฐาน
การหาพื้นที่ทรงกลม
การหาปริมาตรทรงกลม
การหาปริมาตรทรงกระบอก
การหาปริมาตรของกรวย
การหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยม
การหาปริมาตรของพีระมิดฐาน
การหาเส้นรอบวงกลม
การหาความยาวเส้นรอบวงของสี่เหลี่ยม ที่มีด้านกว้าง และด้านยาว
การหาจำนวนเฉพาะ ตั้งแต่ 2 - 100000 แบบทดสอบการหาค่าจากสมการ โจทย์สมการ
แบบทดสอบการหาอัตรส่วนร้อยละ โจทย์การคิดเปอร์เซ็นต์ %
แบบทดสอบ โจทย์ปัญหา เส้นรอบวง สี่เหลี่ยม วงกลม
แบบทดสอบ เกี่ยวกับระยะทาง ความยาว มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร
แบบทดสอบ เกี่ยวกับระยะเวลา วินาที นาที ชั่วโมง วัน
แบบทดสอบเลขยกกำลัง
แบบทดสอบการหาปริมาตร
แบบทดสอบการหาพื้นที่
แบบทดสอบ การหารเศษส่วน
แบบทดสอบ การคูณเศษส่วน
แบบทดสอบ การบวกเศษส่วน
แบบทดสอบ การลบเศษส่วน
แบบทดสอบการหา หรม (หารร่วมมาก)
แบบทดสอบการหา ครน (คูณร่วมน้อย)
แบบทดสอบการบวกเลข
แบบทดสอบการลบเลข 
แบบทดสอบการหารตัวเลข แบบไม่มีเศษ
แบบทดสอบการหารตัวเลข
แบบทดสอบการคูณเลข
แบบทดสอบการ บวก ลบ คูณ หาร จุดทศนิยม