이미 많은 분들이 아시겠지만 그래도 조금이라도 더 알리기 위해 씁니다

คำอวยพรสั้นๆวันเกษียณ คำอวยพรวันเกษียณราชการ งานมุทิตาจิต คาราวะ


คำอวยพรวันเกษียณราชการสั้นๆสำหรับนำไปอวยพร บุคคลสำคัญที่จะกำลังเกษียณราชการ หรือในงาน งานมุทิตาจิต คาราวะสุขสันต์วันเกษียณ หมุนเวียนมาบรรจบ ขอท่านพานพบสิ่งดีๆ มีความสุขทุกๆคืนวัน ส่งคำอวยพรเมื่อท่านจรลา พวกเรามาน้อมส่งท่านด้วยใจ ที่นี่วุ่นวายนัก ท่านคงอยากพักเสียที ขอท่านมีแต่ชัย ตลอดไปเทอญ ท่านอยู่เราดีใจ ท่านเกษียณไปเราคิดถึง ถึงตัวจากไป แต่ไฟยังแรง ทำเพื่อคนอื่นมานาน ถึงคราพักผ่อนที่บ้านเสียที ขอจงมีแต่ความสุข ทุกๆคืนวัน เทอญ สุขสันต์วันเกษียณอายุราชการ ขอให้พบพานสิ่งดีๆตลอดไป เออลี่มาก่อนใช่ว่าโกรธใคร เป็นเพราะว่าใจอยากออกเองจ้า วันลาอาลัย พวกเราดีใจที่ท่านได้พักผ่อน เหนื่อยมามากนักพักเสียที ขอให้มีความสุขตลอดไป ลาทีมิใช่ลาก่อน ถึงเวลาพักผ่อนขอให้ท่านโชคดี  กลอน เกษียณอายุราชการสุขสันต์วันเกษียณ หมุนเวียนมาบรรจบ ขอท่านพานพบสิ่งดีๆ มีความสุขทุกๆคืนวัน ส่งคำอวยพรเมื่อท่านจรลา พวกเรามาน้อมส่งท่านด้วยใจ ที่นี่วุ่นวายนัก ท่านคงอยากพักเสียที ขอท่านมีแต่ชัย ตลอดไปเทอญ ท่านอยู่เราดีใจ ท่านเกษียณไปเราคิดถึง ถึงตัวจากไป แต่ไฟยังแรง ทำเพื่อคนอื่นมานาน ถึงคราพักผ่อนที่บ้านเสียที ขอจงมีแต่ความสุข ทุกๆคืนวัน เทอญ สุขสันต์วันเกษียณอายุราชการ ขอให้พบพานสิ่งดีๆตลอดไป เออลี่มาก่อนใช่ว่าโกรธใคร เป็นเพราะว่าใจอยากออกเองจ้า วันลาอาลัย พวกเราดีใจที่ท่านได้พักผ่อน เหนื่อยมามากนักพักเสียที ขอให้มีความสุขตลอดไป ลาทีมิใช่ลาก่อน ถึงเวลาพักผ่อนขอให้ท่านโชคดี  กลอน เกษียณอายุราชการสุขสันต์วันเกษียณ หมุนเวียนมาบรรจบ  ขอท่านพานพบสิ่งดีๆ มีความสุขทุกๆคืนวันส่งคำอวยพรเมื่อท่านจรลา พวกเรามาน้อมส่งท่านด้วยใจที่นี่วุ่นวายนัก ท่านคงอยากพักเสียที ขอท่านมีแต่ชัย ตลอดไปเทอญท่านอยู่เราดีใจ ท่านเกษียณไปเราคิดถึงถึงตัวจากไป แต่ไฟยังแรงทำเพื่อคนอื่นมานาน ถึงคราพักผ่อนที่บ้านเสียที

ขอจงมีแต่ความสุข ทุกๆคืนวัน เทอญสุขสันต์วันเกษียณอายุราชการ ขอให้พบพานสิ่งดีๆตลอดไปเออลี่มาก่อนใช่ว่าโกรธใคร เป็นเพราะว่าใจอยากออกเองจ้าวันลาอาลัย พวกเราดีใจที่ท่านได้พักผ่อนเหนื่อยมามากนักพักเสียที ขอให้มีความสุขตลอดไปลาทีมิใช่ลาก่อน ถึงเวลาพักผ่อนขอให้ท่านโชคดี 

กลอน เกษียณอายุราชการเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน

กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย

ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย

แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน

ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง

พัฒนาชาติไทย(ธนาคารเรา)ให้ยืนยง

เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า

วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้

ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย

ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือนขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง

จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน

เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน

คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์โดยคุณ doohub จาก toursisaket.com ตั้งแต่เริ่มเดิมที ที่เราเห็น

ไม่เคยเป็น อย่างเช่นทุกวันนี้

มีเพียงห้องเล็กๆ คนน้อยๆอย่างที่มี

มาวันนี้เปลี่ยนไป เหมือนพริบตาคนๆหนึ่งยอมทำ ไม่ท้อถอย

ไม่ยอมเหนื่อยแม้แต่น้อย แม้อ่อนล้า

คนๆนี้ ยอมแม้ที่ สละเวลา

เพื่อความก้าวหน้า ขององค์กร อย่างมั่นคงจนวันนี้ องค์กรมีหน้าตา

ใครๆต่างได้รู้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์

มีทุกสิ่ง ทุกอย่างตามเจตจำนงค์

และเสริมส่งให้เจริญ ยิ่งขึ้นไปและวันนี้ พวกเราจะสานต่อ

เจตนา จะไม่ท้อ ต่อสิ่งใหน

ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

จะก้าวไป ตามความคิดท่าน อย่าง มั่นคงโดยคุณ doohub จาก toursisaket.com ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ

ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก

แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี

ขอจงมีความสุขกายสุขใจ

ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย

ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ

สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย

ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไปโดยคุณ doohub จาก toursisaket.com แด่ครูผู้เกษียณมุทิตาจิตศิษย์...แด่ครูฉัน

ผู้รังสรรค์สอนสั่งหวังเกิดผล

ยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคน

จากวังวนหลุดพ้นอวิชาศิษย์สำนึกตรึกตรองไตรในคำสอน

ศิษย์สังวรคำสอนครูคู่ใจหนา

สอนเรียนรู้สู้ชีวิตวิทยา

ใช้ปัญญาเบิกทางอย่างพอดีฉันจดจำถ้อยคำครูผู้ศักดิ์สิทธิ์

สั่งสอนศิษย์ให้รู้จักรักศักดิ์ศรี

รู้จักงานการเอื้อนเอ่ยเผยวาจี

ถ้อยวาทีพริ้งไพเพราะเสนาะกรรณจักจดจำคำสอนดีมีความหมาย

จนชีพวายมิคลายไปให้แปรผัน

พระคุณครูผู้หวังดีมีอนันต์

ชั่วชีวันไม่ลืมครูผู้สอนใจศิษย์...ร้อยรสบทกลอนสุนทรหวาน

เนื่องในงานการเกษียณเปลี่ยนสมัย

มุทิตา...ครูอาจารย์กาลตามวัย

ครูจักได้พักหย่อนกายาขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์

เนรมิตพรชัยให้รักษา

อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทรา

น้อมพรมาแด่ครูผู้...เกษียณเทอญโดยคุณ doohub จาก toursisaket.com ๖๐ ปีที่ผ่านพ้นพวงหนามครบวาระกะเกณฑ์เบนเข็มทิศ

ทางชีวิตราชการงานสุขสม

เอ่ยอำลาประชาว่าอบรม

กล่าวกราบก้มประนมกรอ่อนชุลีงานของรัฐวัฒนาฝ่าพวงหนาม

พยายามแก้ปัญหาพาสุขศรี

บางครั้งท้อรอเกษียณเวียนวันปี

ช่วงชีวีในบั้นปลายคลายกังวนวะวารวันผันผ่านกาลมาถึง

คิดคำนึงห่วงใยใจสับสน

งานประจำเคยทำประจำตน

สัมฤทธิ์ผลได้ชื่นชมสมฤทัยจิตปั่นป่วนรวนเรเหหนหัน

ค่ำคืนวันผ่านผันใจหวั่นไหว

บางคนชื่นรื่นเริงบันเทิงใจ

ฉันจักได้พักผ่อนนอนสุขกันลางคนคิดติดเสียดายไม่หน่ายหนี

ต่ออีกปีได้ไหมใจสุขสันต์

กำลังสร้างวางโครงการงานแบ่งปัน

หลงลืมวันสุขกับงานการเรื่อยมาหกสิบปีที่ผ่านผันอันพวงหนาม

พยายามพากเพียรเรียนรู้สู้ปัญหา

สร้างความดีมีคุณธรรมงามวาจา

กล่าวอำลากันยามาสราชลางาน

 
>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

คำอวยพร เกษียณ(ดู 126627 ครั้ง)


🌰 หน้าหลัก 🖼 ข้อสอบ แบบทดสอบออนไลน์ 😀 เฉลยการบ้าน ผู้ช่วยคำนวนโจทย์คณิตศาสตร์ 🍁 ดูดวง โหราศาสตร์ ทำนายความรัก ทำนายฝัน